100% Van je bezoekers verwelkomen: Het belang van accessibility

Marieke de Hoop
Marieke de Hoop
Stagiaire accessibility

“Accessibility” is een term die de afgelopen tijd in opmars is geweest, en de komende tijd nóg meer voor zal komen. In dit artikel vertel ik je wat het in de basis inhoudt, wat je kunt verwachten van de komende wetgeving en hoe je nu al je toegankelijkheid kan verbeteren (5 tips).
Illustratie van mensen met verschillende beperkingen, waaronder autisme, NAH, laaggeletterdheid, ADHD, kleurenblindheid, angststoornis en blindheid.

Circa 11,43% van de mensen in Nederland hebben een beperking

Dat lijkt misschien niet veel, maar dat is ~2 miljoen mensen[1] op de huidige ~17,5 miljoen[2]. Het soort beperking is ook nog eens enorm uiteenlopend. Men kan visueel beperkt zijn, zoals bijvoorbeeld blindheid, een arm missen of het syndroom van Down hebben. Al deze diversiteiten vallen onder het hebben van een beperking.

Handicaps worden in een aantal hoofdcategorieën ingedeeld[3]:

 • Lichamelijke beperking
 • Verstandelijke beperking
 • Cognitieve beperking
 • Ernstig meervoudige beperking (EMB)
 • Zintuiglijke beperking

Er is geen harde grens wanneer iets gezien wordt als handicap. Het is iets wat wordt ervaren of medisch bepaald wordt vanwege een syndroom.

Accessibility

Vaak wordt het woord ‘accessibility’ afgekort tot ‘a11y’[4]. Het is een numeroniem, waarin 11 staat voor het aantal letters tussen de letter a en de letter y. Je spreekt het op zijn Engels uit als ‘al-lee’ maar ik zeg vaak gewoon ‘el-lie’. Lekker Nederlands.
Illustratie van het woord accessibility met onder de letters c tot en met t nummers die optellen tot elf, om zo te laten zien dat accessibility afgekort wordt tot a11y
De term wordt vaak gebruikt in het creatieve en digitale vakgebied. Men heeft het dan over de aanpassingen die gemaakt worden aan een ontwerp of digitaal product, om ervoor te zorgen dat het toegankelijk is voor alle gebruikers. Vaak wordt het gezien als ‘pleisters plakken’ en vinden ontwerpers en ontwikkelaars het minder leuk werk. Zonde, want je loopt een enorme doelgroep mis wanneer jouw product niet toegankelijk is.

Ik geloof, dat als je toegankelijkheid direct vanaf het begin in het proces meeneemt het geen ‘pleisters plakken’ hoeft te zijn. Sterker nog, het product scoort vaak hoger op SEO en performance[5], wat weer bevorderlijk is voor je vindbaarheid op Google.
illustratie van een laptop die een kapotte website weergeeft, waarbij op de laptop zelf allemaal pleisters zijn geplakt

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

De WCAG zijn richtlijnen geschreven door het World Wide Web Consortium (W3C). Dit is een groep van 462 organisaties en full-time personeel die gezamenlijk de ‘regels’ van het internet bepalen. Zij hebben ook de richtlijnen voor toegankelijkheid vastgelegd: de Web Content Accessibility Guidelines. Er zijn op het moment verschillende versies van deze richtlijnen[6]:

 • WCAG 2.0 (gepubliceerd op 11 december 2008)
 • WCAG 2.1 (gepubliceerd op 5 juni 2018)
 • WCAG 2.2 (publicatie staat gepland op april 2023)
 • WCAG 3.0 (incompleet en ruw concept)[7]

Omdat versie 2.2 nog niet gepubliceerd is, en 3.0 een ruwe schets, volgen de meesten op het moment versie 2.1. Apps en websites van de overheid moeten voldoen aan versie 2.0[8].

Wetgeving in Nederland

Binnenkort komt er een nieuwe wet aan die bepaald hoe bedrijven om moeten gaan met toegankelijkheid. De wet ‘tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’ is voortgekomen uit een bestaande richtlijn (2016/2102) en bij ingang vervalt het woord ‘tijdelijk’[9]. Deze ingang staat gepland voor 2025 en er zal vanaf 2030 op worden gehandhaafd. Dat betekent boetes voor bedrijven die hier niet aan voldoen. Weet je nog toen de AVG wet inging? Nee, niet aardappel-vlees-groenten, Algemene Verordening Gegevensbescherming. Juist, laat je niet verrassen.

5 Tips om je toegankelijkheid te verbeteren (ook als je geen technische kennis hebt)

Heb je totaal geen technische kennis, maar wil je toch je best doen voor de toegankelijkheid van je website? Dan kan je alvast een paar dingen doen:

 1. Voeg alt-teksten toe aan je afbeeldingen
  Heb je wordpress en bevat je website afbeeldingen? Voeg dan gemakkelijk alt-teksten toe aan je afbeeldingen. Alt-teksten zijn alternatieve teksten die de afbeelding omschrijven. Zo kunnen visueel beperkten ook begrijpen wat er getoond wordt. Zorg ervoor dat de afbeelding zo duidelijk mogelijk omschreven wordt.In WordPress kan je dit doen door naar Media te gaan, een afbeelding te selecteren en het vakje “Alternative Text” in te vullen.
 2. Kijk goed naar het contrast van je tekst en de achtergrond
  Om een tekst goed te kunnen lezen, moet het contrast met de achtergrond groot genoeg zijn. Dit contrast wordt uitgedrukt in cijfers. Een laag contrast krijgt bijvoorbeeld een 1 en een hoog contrast bijvoorbeeld een 12. Je kan het contrast gemakkelijk checken op coolors.co. Je vult de kleurcodes in en ziet direct of het goed toegankelijk is.
 3. Zorg voor een duidelijke omschrijving van links en knoppen
  Je komt een deur tegen waarop staat “ingang”. Je hebt een ingang gevonden, maar waar ga je heen? Ditzelfde gevoel kan een blind persoon hebben bij een knop of link die zegt “klik hier”. Zorg ervoor dat duidelijk is waar je naartoe gestuurd wordt. Maar maak de tekst niet overdreven lang. Iedereen ‘ziet’ immers dat het een link is (ja, ook slechtzienden, door middel van hun screenreader).Voorbeeld:“Klik hier” – Dit is te vaag“Klik hier om de fietsroutes te bekijken” – Dit is te lang

  “Bekijk de fietsroutes” – Duidelijk en geen onnodige informatie

 4. Voeg ondertiteling of een transcriptie toe aan een video of geluidsfragment
  Dit is niet alleen handig voor slechthorenden, maar ook voor mensen die bijvoorbeeld in een stiltecoupé zitten. Niks is irritanter dan een video die belangrijke informatie bevat, maar dan geen ondertiteling heeft. Schrijf de tekst uit (of laat dit doen) en plaats deze in of bij de video/audio.
 5. Maak gebruikt van titels en koppen
  Blinden en slechtzienden maken gebruik van een schermlezer. Zij gebruiken de tab-toets om door een website te navigeren. Zo kunnen ze ook van kop naar kop springen, om zo vlot erachter te komen welke tekst ze willen voor laten lezen. Net als hoe zienden een pagina ‘scannen’ om te kijken wat belangrijk is.Maak daarom gebruik van headings (koppen) en titels. In principe gebruik je één titel per pagina, verder gebruik je headings. Headings worden aangegeven met een H en een cijfer, waarbij de H1 de meeste prioriteit heeft, en de H6 de minste. Echter raad ik je aan niet lager te gaan dan H3, want hoeveel sub-koppen heb je nou écht nodig.

Accessibility binnen Active Collective

Onze slogan is ‘Humanizing Technology’, wat betekent dat wij oplossing willen ontwikkelen die de wereld een stukje beter maken. Wij zijn ervan overtuigd dat het toepassen van digitale toegankelijkheid daar goed op aansluit. Daarnaast is het een cruciaal onderdeel van de groei van je bedrijf. Daarom staat dit onderwerp hoog bij ons op de agenda.

Benieuwd in hoeverre jullie digitale omgeving toegankelijk is voor mensen met een beperking? Wij helpen je graag verder zodat jullie geen kansen laten liggen!

Bronvermelding:

1 – Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2022, 23 mei). Rechten van mensen met een beperking. Rijksoverheid.nl. Geraadpleegd op 27 februari 2023, van https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-mensen-met-een-handicap

2 – World Bank Group. (2021). Netherlands. The World Bank. Geraadpleegd op 27 februari 2023, van https://data.worldbank.org/country/netherlands

3 – HandicapNL. (2022, 20 juli). Wat is een handicap en welke soorten zijn er? – HandicapNL. Geraadpleegd op 3 maart 2023, van https://handicap.nl/wat-is-een-handicap-en-welke-zijn-er-dan-allemaal/

4 – About – The A11Y Project. (z.d.). A11y Project. Geraadpleegd op 24 februari 2023, van https://www.a11yproject.com/about/#what-does-the-term-a11y-mean

5 – Pluijms, B. (2023, 21 februari). De relatie tussen SEO en digitale toegankelijkheid. Cardan Technobility. Geraadpleegd op 2 maart 2023, van https://technobility.nl/blog/de-relatie-tussen-seo-en-
digitale-toegankelijkheid/

6 – W3C. (2023, 25 januari). WCAG 2 Overview. Web Accessibility Initiative (WAI). Geraadpleegd op 2 maart 2023, van https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/

7 – W3C. (2022, 6 juli). WCAG 3 Introduction. Web Accessibility Initiative (WAI). Geraadpleegd op 2 maart 2023, van https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/wcag3-intro/

8 – Wettenbank. (2018, 1 juli). Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid – BWBR0040936. wetten.nl. Geraadpleegd op 2 maart 2023, van https://wetten.overheid.nl/BWBR0040936/2018-07-01

9 – DigiToegankelijk. (z.d.). Beleid Nederland en Europa | Digitoegankelijk. Geraadpleegd op 2 maart 2023, van https://digitoegankelijk.nl/wetgeving/beleid-nederland-en-europa#vn-verdrag

Meer nieuws

Alle artikelen

Mogen wij jouw digitale product ontwikkelen?

Probeer je levens van mensen makkelijker of efficiënter te maken, maar loop je vast op de ontwikkeling van een digitaal product? Bij Active Collective ontwikkelen we software voor verschillende sectoren. Wel hebben we specialistische ervaring binnen het Life Sciences & Health Care domein. Welke behoefte je ook hebt; Wij denken met je mee en komen samen tot de perfecte digitale oplossing voor jouw menselijke vraagstuk.

Guido

Neem contact op

Heb je vragen over een digitaal product? We helpen je graag verder. Neem contact met op met Guido voor meer informatie.

Active Collective B.V.
Noorderweg 42-44
1948 PK Beverwijk

0251-29 33 70
[email protected]