Eerst een design, dan het ontwikkelen van het digitale product

Denise Dirks
Denise Dirks
Office Manager & Creative Designer

Design speelt een belangrijke rol in ons leven en beïnvloedt onze interacties, aankopen, leefruimtes en zelfs ons zelfbeeld. Het fungeert als een visuele vorm van communicatie. Het vormt onze gevoelens over diverse onderwerpen, personen en plaatsen. In een wereld waar design zo’n doorslaggevende rol speelt, is het proces om tot een goed design te komen van groot belang. In het artikel leggen we het belang en de werking van het designproces uit, met specifieke aandacht voor het creëren van design voor een digitaal product.
Active Collective Design

Design, wat is dat?

Volgens het Van Dale woordenboek wordt design omschreven als ‘vormgeving’ [1]. Echter, design omvat veel meer dan dat. Het is een breed concept dat verwijst naar het proces van het bedenken, plannen en creëren van een product, systeem, dienst of ervaring. Altijd met het doel om problemen op te lossen of aan specifieke behoeften te voldoen. Design strekt zich uit over diverse disciplines, waaronder grafisch ontwerp, industrieel ontwerp, architectuur, mode ontwerp en interactie ontwerp, om er maar een paar te noemen. Een goed design impliceert een zorgvuldige overweging van gebruikersbelangen, begrip van de context, en het nemen van beslissingen over materialen, vormgeving, kleur en interactie. In de context van digitale productontwikkeling is design van fundamenteel belang om een gebruiksvriendelijke interface te creëren, de gebruikerservaring te optimaliseren en de technische functionaliteit te integreren met esthetische vormgeving. Zodat de gebruiker een positieve ervaring heeft met het digitale product.

Het designproces

Het designproces is een gestructureerde aanpak die wordt gebruikt bij het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten, systemen of ervaringen. Het is een cruciaal proces dat helpt bij het vinden van creatieve oplossingen voor probleem en het realiseren van ontwerpen.

Door het designproces kunnen ontwerpers uitgebreid onderzoek doen naar het probleem, de behoeften van gebruikers en de context voordat ze daadwerkelijk aan de slag gaan. Hierdoor is het ontwerp gericht op het daadwerkelijk oplossen van problemen en het vervullen van de juiste behoeften. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de voorkeuren en behoeften van de gebruikers.

Tijdens het designproces staat de gebruiker namelijk centraal. Door het uitvoeren van gebruikerstesten en prototyping kan worden ontdekt waar de gebruiker moeilijkheden ondervindt. Dit draagt bij aan het verbeteren van de gebruikerservaring en optimaliseert het product of de dienst, zodat deze naadloos aansluit bij de doelgroep.

Gedurende het proces worden creativiteit en innovatie gestimuleerd. Door te brainstormenen kunnen ontwerpers unieke en innovatieve oplossingen bedenken. Creatieve vrijheid biedt ruimte om te experimenteren en uitdagingen aan te gaan met bestaande denkwijzen. Door deze creatieve vrijheid kunnen ontwerpers daadwerkelijk iets vernieuwends realiseren.

Dankzij een gestructureerde en systematische aanpak kunnen ontwerpers mogelijke problemen en obstakels ontdekken en oplossen voordat het uiteindelijke ontwerp wordt geïmplementeerd. Dit bespaart tijd, energie en middelen op de lange termijn.

Wat maakt design belangrijk voor bedrijven?

De rol van design binnen bedrijven is enorm gegroeid en dat is niet vreemd. Design biedt een manier van denken en werken die bedrijven helpt om iets te creëren dat echt betekenis heeft om in te spelen op een steeds complexere wereld. Het is de ervaring die bedrijven helpt om zich te onderscheiden en te groeien[2]. Designers kunnen consumenten met merken, producten en diensten verbinden op basis van gezamenlijke waarden. Design is dus een belangrijk onderdeel van de bedrijfsstrategie want het biedt het vermogen om te onderscheiden. Door het integreren van een designproces als standaard werkproces, biedt ontwerpers de mogelijkheid om te creëren, te experimenteren en te komen tot nieuwe innovaties[3]. Deze methode wordt ‘design thinking’ genoemd en wordt steeds meer omarmd en toegepast. Bij het ontwikkelen van een digitaal product speelt het designproces een essentiële rol om te verzekeren dat het product niet alleen technisch geavanceerd is, maar ook gebaseerd is op grondig onderzoek en afgestemd is op de behoeften van de gebruikers. Op deze manier voorkom je financiële debacles.

De 5 stappen van design thinking 

Design thinking is een methode die erg geschikt is voor het oplossen van zeer complexe problemen. De mens staat centraal binnen de methodiek door problemen steeds vanuit de menselijke behoeften te definiëren. Maar welke stappen worden doorlopen? Wij nemen je mee:

Active Collective Design Thinking
Afbeelding Design Thinking methode van designthingkingworkshops

Stap 1 – Creëer empathie voor de eindgebruiker (inleven)

De design thinking methode begint met het verzamelen van informatie over de doelgroep, om zo de kern van het probleem te kunnen vaststellen en om te bepalen voor wie de oplossingen bedoeld zijn. Het doel van deze fase is om aannames en vooroordelen los te laten en door middel van empathie de basis te leggen voor een oplossing die de doelgroep centraal stelt.

Stap 2 – Definieer het probleem (definiëren)

Op basis van de informatie die in stap 1 is verzameld, kan het daadwerkelijke probleem worden vastgesteld waarvoor een oplossing gewenst of noodzakelijk is. Ook hierbij staat de specifieke doelgroep centraal.

Stap 3 – Verzin oplossingen (ideeën genereren)

Daarna is het doel om zo veel mogelijk ideeën te bedenken die mogelijk een oplossing kunnen bieden voor het probleem. Het gaat er in eerste instantie niet om de perfecte oplossing te vinden, maar om zo veel mogelijk richtingen te verkennen. Het kan helpen om het probleem vanuit verschillende perspectieven te benaderen om innovatieve ideeën te genereren. De meest veelbelovende ideeën worden meegenomen naar de volgende fase.

Stap 4 – Maak een prototype (prototyping)

Het doel van deze stap is het creëren van de eerste versie van de oplossing. In de volgende stap kan deze worden getest door de doelgroep/gebruiker. Als de oplossing gaat om een tastbaar product of systeem, maak dan een prototype. Als het gaat om een werkwijze, creëer dan de noodzakelijke randvoorwaarden om deze werkwijze in praktijk te kunnen brengen.

Stap 5 – Test en optimaliseer (testen)

De gebruiker moet het prototype testen om te kunnen beoordelen hoe zij deze ervaren, welke aspecten wel of niet werken en of de oplossing daadwerkelijk het probleem oplost. Op basis van feedback van de gebruiker moet de oplossing worden aangepast totdat het product, dienst, systeem of werkwijze succesvol is. Door prototypes te ontwikkelen en te verbeteren begint een iteratief proces dat uiteindelijk zal leiden tot de meest innovatieve en optimale oplossing.

Bronvermelding

1 – Van Dale. (2023). Betekenis ‘design’. Geraadpleegd op 20 juli 2023, van https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/design

2 – Wolbers, R. (2018, 30 maart). De nieuwe rol van Design (in business). Geraadpleegd op 20 juli 2023, van https://opscherp.com/blog/de-nieuwe-rol-van-design-in-business

3 – Leeuw de, S (2015, 18 maart). 3 redenen waarom design cruciaal is voor je bedrijfsstrategie. Geraadpleegd op 20 juli 2023, van https://www.frankwatching.com/archive/2015/03/18/innovatie-onderscheidend-vermogen-daarom-is-design-belangrijk-is-voor-je-bedrijfsstrategie/

Meer nieuws

Alle artikelen

Mogen wij jouw digitale product ontwikkelen?

Probeer je levens van mensen makkelijker of efficiënter te maken, maar loop je vast op de ontwikkeling van een digitaal product? Bij Active Collective ontwikkelen we software voor verschillende sectoren. Wel hebben we specialistische ervaring binnen het Life Sciences & Health Care domein. Welke behoefte je ook hebt; Wij denken met je mee en komen samen tot de perfecte digitale oplossing voor jouw menselijke vraagstuk.

Guido

Neem contact op

Heb je vragen over een digitaal product? We helpen je graag verder. Neem contact met op met Guido voor meer informatie.

Active Collective B.V.
Noorderweg 42-44
1948 PK Beverwijk

0251-29 33 70
[email protected]