Ga naar hoofdinhoud

Waarom digitalisering binnen bedrijven zo belangrijk is

Digitalisering en automatisering gaan een steeds grotere rol spelen binnen bedrijven. Een van de grootste uitdagingen is het optimaliseren van de bedrijfsprocessen en het verhogen van de efficiëntie van zowel de medewerkers als de organisatie.

Employee lifecycle visual

Digitalisering en automatisering binnen HR

De toenemende digitalisering en het veelal werken vanuit huis brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Ook op het gebied van Human Resources is er de laatste tijd veel veranderd. HR-medewerkers staan voor twee grote uitdagingen:

Het verhogen van medewerkerstevredenheid

Tevreden medewerkers zijn de sleutel tot een succesvol bedrijf. Daarom is het belangrijk om zo goed mogelijk voor personeel te zorgen. Door de digitalisering en automatisering van HR gerelateerde werkzaamheden maak je deze aspecten gemakkelijker en sneller voor medewerkers

De verlaging van de werkdruk binnen HR door automatisering

Thema’s als verzuim, beleid en instroom van nieuwe medewerkers zijn de grote peilers binnen HR. Deze, veelal administratieve taken, zijn complex en tijdrovend. Het optimaliseren van de HR werkprocessen kunnen bijdragen aan tijd- en kostenbesparing en efficiëntie binnen een organisatie. Zelfs met minimale effort kan al resultaat behaald worden, met als gevolg dat er meer tijd vrijkomt voor zaken met een grotere toegevoegde waarde.

Door de meest tijdrovende taken te automatiseren kunnen HR-medewerkers zich focussen op hun essentiële functie: het humane. Er is bijvoorbeeld meer tijd voor de werking van de organisatie verbeteren, support bieden aan het management, zorgen voor talentontwikkeling en de inzetbaarheid van het personeel.

robotics

Een succesvolle employee journey

Tevreden medewerkers zorgen voor tevreden klanten en een succesvolle employee journey draagt daaraan bij. Helaas staat dit onderwerp vaak onderaan de roadmap van bedrijven en zijn er weinig vorderingen op dit gebied. Echter kan een succesvolle employee journey voor veel voordelen zorgen: meer omzet, minder verloop, minder verzuim en de aantrekkelijkheid voor nieuw talent. Het allerbelangrijkste is de focus op bestaande talenten binnen de huidige organisatie. Een sterke reputatie zorgt namelijk ook voor tevreden klanten.

Voor de aanstroom en onboarding van nieuw talent is het belangrijk om aandacht te besteden aan de eerste indruk en positionering van de organisatie. Zorg ervoor dat je de intrinsieke motivators van (nieuwe)medewerkers aanspreekt, zoals hun behoefte aan autonomie, om bij te dragen aan het doel, en om hun talenten in te zetten en te verbeteren zodat ze de beste versie van zichzelf zijn en hiervoor erkenning te krijgen.